Blog

Orienteringsvarianter

PO-løp, fork. for pålitelighets- og orienteringsløp, konkurranseform i bilsport hvor kartleseren er like viktig som føreren. Man skal kjøre en oppgitt rute eller til et oppgitt punkt via en kortest mulig rute. Underveis kontrolleres gjennomsnittshastigheten på til dels hemmelige kontrollposter, og man får straffepoeng ved for tidlig eller sen passering.

I Norge ble det første pålitelighetsløpet arrangert 1914. PO-løpene oppstod i 1920-årene ved en sammensmelting med orienteringsløp. De ble raskt populære med mange store løp, bl.a. Norgesløpet fra 1929 (opptil 1700 km langt). I 1960-årene fikk hastigheten større betydning, og det ble innlagt fartsprøver i mange PO-løp, som etter hvert ble avløst av rally. PO-løp er ført videre i enklere former, såkalt bilorientering.

Bilorientering, en gren innen bilsport. Bilorientering er orienteringsløp med bil. Det er en lagsport som er utfordrende og gøy for både fører og kartleser. Og dette blir i mange sammenhenger brukt som en oppkjøring til et festlig arrangement. Det må være flere personer i hver bil da det er flere ting som skal gjøres og passes på underveis i løpet.

Utføringen

Kartleseren skal tolke løypebeskrivelsen og kartet og finne riktig vei i terrenget. Alt dette foregår i fart. Noen ganger har du kun kort tid eller ingen tid til å studere kartet før start. Føreren skal prøve å holde oppgitte snitthastigheter på veier av varierende standard, ofte smale og svingete skogsveier og private veier. Det kan by på frisk og krevende kjøring! Og alle trafikkregler skal overholdes til enhver tid – det er delvis skjulte kontroller underveis.

Det er også mulig med flere varianter totalt sett her. Noen arrangerer flere løyper med kontroller og tidtaking osv. underveis og i mål og delmål. Men det kan også settes opp poster underveis hvor deltakerne skal svare på spørsmål eller utfør forskjellige oppgaver. Alt dette kommer litt an på hvor seriøst arrangementet er selvfølgelig.

Utføringen
Utføringen

Challenge-løp

Challenge-løp er en enklere form for bilorientering hvor det som oftest benyttes veteranbiler. I Norge er reglementet utformet slik at alle bilmerker og årsmodeller kan delta, mens internasjonale løp i utlandet må som regel deltagende biler være originale biler fra før 1969.

Et challenge-løp er inndelt i flere transportetapper med åpne tidskontroller og timing på minuttet som i rally. Inne på de forskjellige transportetappene er det i stedet for hastighetsprøver lagt inn orienteringsetapper samt etapper hvor deltagerne kjører på gjennomsnittshastighet og hvor tiden registreres på hemmelige tidskontroller. Det kan også være innlagt ferdighetsprøver for fører, hvor en i Norge kjøres etter auto slalåm-reglementet.

Auto slalåm

I auto slalåm skal deltagerne på kortest mulig tid manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hinder. Banen merkes opp med forskjellige kombinasjoner av plastkjegler som er plassert i henhold til auto slalåm-reglementet. Feil kjøring eller berøring av kjegler gir tillegg til anvendt tid. Bilen må tilfredsstille vegtrafikklovens krav, og deltagere må ha gyldig førerkort. Konkurranser avholdes der hvor plassen tillater det, og hvor sikkerhetsbestemmelsene kan følges.

Auto slalåm
Auto slalåm

ØKONOMILØP / TRAFIKKLØP

Økonomiløp er en form for landeveisløp hvor hensikten er å kjøre på så lite drivstoff som mulig. Hastigheten er dermed ikke avgjørende for resultatet. Alle kjører samme løype, og overskridelse av fastsatt tid mellom åpne tidskontroller medfører straff i form av tillegg i drivstoff-forbruk. Reglement og klasseinndeling angis i hvert enkelt arrangements tilleggsregler. Det arrangeres få løp i Norge i dag.

© 2021 NNM2011