Blog

Behandling av belastningsskader del 2

Her kommer del 2 av artikkelen om behandling av belastnings skader.

1. Inflammasjonsfasen – ro, avlasting og medisin

Den første fasen kalles inflammasjonsfasen og varer noen dager. For mange er dette den verste perioden – for i tillegg til smerter så må mange sitte helt i ro og det er ikke vanlig for sportsutøvere. Inflammasjon (betennelse) kjennetegnes av rødhet, hevelse, varme, smerte og tap av funksjon. Avlast det skadede området og bruk eventuelt betennelsesdempende medisiner. De gir best effekt i denne fasen. Her må man også konsultere lege eller annen spesialist – så man vil bli rettledet hvordan man skal håndtere en slik skade.

Inflammasjonsfasen – ro, avlasting og medisin
Inflammasjonsfasen – ro, avlasting og medisin

2. Proliferasjonsfasen – reparasjonen begynner

Reparasjonen starter og kroppen begynner å danne arrvev. De antiinflammatoriske cellene prøver å overta. Det vil si at kroppen jobber hardt for å hemme betennelse og videre nedbryting av vevet. Fasen varer noen uker. Det viktige nå er å komme i gang med alternativ trening. Rådfør deg også her med lege eller spesialister på nettopp din type skade, slik at du velger riktige øvelser til enhver tid.

3. Modningsfasen – opptrening

Vevet bygger seg opp igjen og blir sterkere. Det er viktig at vevet blir utsatt for riktig belastning i denne fasen, slik at det får tid til å tilpasse seg. Belastningen skal være smertefri. Kan du ikke løpe, velger du en annen form for trening.

Modningsfasen – opptrening
Modningsfasen – opptrening

Fasen varer fra uker til måneder. Hva som gjøres av opptrening har stor betydning for hvor fort du kan gå tilbake til vanlig trening. Det må ikke bli for mye, men heller ikke for lite. Før du kan trene for fullt, bør følgende kriterier være oppfylt:

Normal bevegelighet

Normal styrke

Normal nevromuskulær kontroll

Normal aerob kapasitet

Du bør være helt smertefri før du gjenopptar løpingen.

Kjenn årsakene og tren skadeforebyggende

Får du en belastningsskade er det ikke tilstrekkelig kun å behandle skaden. Du må vite hvilke indre og ytre faktorer som har forårsaket den.

Ytre risikofaktorer kan være feil trening, feil type sko, kaldt vær, glatt eller hardt underlag. Du bør ha riktige sko tilpasset din fot, ditt løpssteg, din løpestil og ditt bruk. Variasjon i trening og god restitusjon er også vesentlig for å unngå belastningsskader.

Indre risikofaktorer går på feilstilling i ledd, teknikk eller ferdigheter, kroppsmasse, nevromuskulær kontroll og tidligere skade. Dårlig mobilitet i ledd, lite muskelstyrke eller ubalanse kan bidra til overbelastning. Indre risikofaktorer som er til stede behøver imidlertid ikke å være årsaken til skaden.

Også kombinasjoner av alt dette er meget viktig. Jo mer man trener jo viktigere blir slike ting. For kroppen utsettes jo hardere og hardere jo mer man trener.

Kjenn årsakene og tren skadeforebyggende
Kjenn årsakene og tren skadeforebyggende

Testing

F.eks. på steder som Löplabbet eller også på andre store trenings senter så utfører de tester vi deg på speilkasse og tredemølle. Vi hjelper deg å finne hvilke risikofaktorer som er til stede når du løper, slik at du kan trene skadeforebyggende.

Det å teste seg selv med jevne mellomrom og få tilsagn av «utenforstående» personer er viktig. Det er så fort gjort å legge seg til uvaner som er vanskelige å fjerne igjen dersom de blir hardt og lenge innarbeidet.

© 2021 NNM2011