Blog

Behandling av belastningsskader del 1

Løping er en monoton aktivitet som fort kan gi belastningsskader, dersom man ikke passer på. Selv om man løper orientering og løper på myk skogbunn, så er farene for skader omtrent de samme som på andre underlag.

For å unngå skade må du tenke forebyggende. Noe av det viktigste du kan gjøre er å hvile nok. Det gjelder ikke minst for nybegynnere. Too much, too soon, too little rest – den oppskriften har stoppet mange på veien til å bli en løper. De fleste løpere har erfart å være skadet. Mens akutte skader er relativt enkle å behandle, krever belastningsskadene mer. Du må vite årsaken til skaden og deretter forhindre at den kommer tilbake. Det tar tid å bli kvitt skaden og det finnes ingen snarveier.

Hvorfor oppstår en belastningsskade?
Hvorfor oppstår en belastningsskade?

Hvorfor oppstår en belastningsskade?

Hele kroppen må trenes opp til å tåle belastningen den utsettes for når du løper. Det gjelder både muskler og skjelett, så vel som sener og leddbånd. Når du skrur opp treningsbelastningen, må du også hvile mer. Det er det mange som glemmer.

Når kroppen ikke får nok restitusjon, klarer den ikke å bygge seg opp igjen. Overbelastning eller ensidig belastning over tid, vil til slutt resultere i en belastningsskade som gir smerte og nedsatt funksjon. Årsakene kan være flere, men som oftest handler det om at man gjør «too much, too soon». Den vanligste årsaken til skade, er tidligere skade og skade av samme type.

Hva gjør du?

Om du allerede har blitt skadet, så er det viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge slik at du så enkelt som mulig kommer tilbake på det nivået du var før skaden oppsto. Finn ut hvilken fase du er i og handle ut ifra det.

Det er viktig å gi kroppen tid til å lege vevsskadene. Dersom du ikke stopper opp og gjør noen endringer vil skaden utvikle seg. Første bud er å lytte til kroppen og unngå belastning som gir smerte og ubehag. Det skadede området skal avlastes, men samtidig holdes i bevegelse med øvelser som øker sirkulasjonen uten å belaste. I skadeavbrekket kan du godt trene, og du børtrene – bare på en annen måte. Rådfør deg med fysioterapeut for å få mest mulig ut av skadeperioden. Restitusjon og god ernæring er også viktig.

Hva gjør du?
Hva gjør du?

Vi deler gjerne inn forløpet av en skade i tre faser: Inflammasjonsfasen, proliferasjonsfasen og modningsfasen. Det er viktig å forstå hva man skal gjøre i de ulike fasene. Når det er viktig med ro og når det er viktig å begynne å bevege seg igjen.

Inflammasjonsfasen – ro, avlasting og medisin

Den første fasen kalles inflammasjonsfasen og varer noen dager. For mange er dette den verste perioden – for i tillegg til smerter så må mange sitte helt i ro og det er ikke vanlig for sportsutøvere. Inflammasjon (betennelse) kjennetegnes av rødhet, hevelse, varme, smerte og tap av funksjon. Avlast det skadede området og bruk eventuelt betennelsesdempende medisiner. De gir best effekt i denne fasen. Her må man også konsultere lege eller annen spesialist – så man vil bli rettledet hvordan man skal håndtere en slik skade.

© 2021 NNM2011